ASIAN LINGUISTIC MAPS : Vietnam, Cambodia & Hainan

CARTE LINGUISTIQUE EN ASIE : Vietnam, Cambodge & Hainan

 

 

 

 

 

 

Navigation

 

 • Main page

   

   

  _____________________

   

   

   

  Index

   

 • Euskara

 • Franais

 • English

 • Espaol

   

   

  _____________________

   

   

   

  Menu

   

 • List of countries

 • Euskal Herria

 • Europe

 • Africa

 • North America

 • South America

 • Asia

 • Southeast Asia

 • Oceania

   

  _____________________

   

   

   

   

   

  Bordering countries

   

 • China

 • Laos

 • Thailand

 • Philippines

 • Malaysia

   

   

   

   

   

  _____________________ 

 •  

     

   

   

   

  Cambodge (23 langues vivantes) :

  1. Brao (Braou, Brou, Lave, Laveh, Love, Proue)
  2. Cham, Western (Cambodian Cham, Cham, New Cham, Tjam)
  3. Chong (Chawng, Shong, Xong)
  4. English
  5. French
  6. Jarai (Cho-Rai, Chor, Chrai, Djarai, Gia-Rai, Gio-Rai, Jorai, Mthur)
  7. Kaco’ (Kachah’)
  8. Kavet (Khvek, Kowet, Kravet)
  9. Khmer, Central (Cambodian, Khmer)
  10. Kraol
  11. Kru’ng 2 (Kreung)
  12. Kuy (Kuay)
  13. Lamam (Lmam)
  14. Lao
  15. Mnong, Central (Budong, Bunong, Phanong, Phnong, Phong)
  16. Pear (Por)
  17. Samre
  18. Sa’och (Saotch, Sauch)
  19. Somray
  20. Stieng, Bulo (Kajiang)
  21. Suoy
  22. Tampuan (Campuon, Kha Tampuon, Proon, Proons, Tamphuan, Tampuen, Tampuon)
  23. Vietnamese

   

  Vietnam (106 Living languages)

  1. Akha (Ahka, Aini, Ak’a, Aka, Ekaw, Ikaw, Kaw, Kha Ko, Khako, Khao Ikor, Ko, Yani)
  2. Arem (A-Rem, Chombrau, Chomrau, Umo)
  3. Bahnar (Bana)
  4. Brao (Braou, Brau, Brou, Lave, Laveh, Love, Proue, Rawe)
  5. Bru, Eastern (Brou, Bru, Quang Tri Bru, Van Kieu)
  6. Cao Lan (Cao, Caolan, Lan-Sn Chi, “Man Cao-Lan” , “Mn” , San Chay, San Chi, Sn-Chi)
  7. Cham, Eastern (Bhamam, Chiem, Chiem Thnh, Tjam)
  8. Cham, Western (Cambodian Cham, Cham, Chiem, New Cham, Tjam)
  9. Chinese, Yue (Chinese Nung, Ha Xa Phang, Hai Nam, Han, Hoa, Kin, Liem Chau, Lowland Nung, Minh Huong, Nung, Phc, Quang Dong, Samg Phang, Sung Phng, Triu Chau)
  10. Chrau (Chauro, Choro, Ro, Tamun)
  11. Chru (Cadoe Loang, Choru, Chrau Hma, Chu, Chu Ru, Churu, Cru, Kru, Seyu)
  12. Chut (May, Ruc, Sach, Salang)
  13. Cng (Khoong, “Xa Coong” , “Xa Xam” , “Xa Xeng”)
  14. Cua (Bng Mieu, Bong Miew)
  15. En (Nung Ven)
  16. Gelao, Green (Cape Draping Gelao, Hoki Gelao, Klau, Qau)
  17. Gelao, Red (Vandu Gelao, Voa D)
  18. Gelao, White (Southwestern Gelao, Telue, T Du)
  19. Giy (Bo-I, Bo-Y, Bouyei, Buyi, Chang Ch, Chung Cha, Ci Chu, Dang, Dioi, Giai, Giang, Nhaang, Niang, Nyang, Pau Thin, P N, Pu-I, Pu-Nam, Pui, Puyi, Sa, Trong Ggia, Tu-Dn, Xa Chung Ch, Yai, Yay)
  20. Haiphong Sign Language
  21. Halang (Koyong, Salang)
  22. Halang Doan (Doan, Duan, Halang Duan)
  23. Hani (Hnh, Haw, U N, Uni, X U N, Xauni)
  24. Hanoi Sign Language
  25. Haroi (Aroi, Bahnar Cham, Hoi, Hroi, Hroy, Hrway)
  26. Hmong Daw (Bai Miao, Mn Trng, Meo Kao, White Lum, White Meo)
  27. Hmong D
  28. Hmong Don
  29. Hmong Njua
  30. Ho Chi Minh City Sign Language
  31. Hre (Cham-Re, Chom, Davach, Davak, Moi, Moi Da Vach, Moi Luy, Tachom)
  32. Hung (Cui, K’katiam-Pong-Houk)
  33. Iu Mien (Dao Do, Dao Thanh Phan, Du, “Dong” , Highland Yao, Kim Mien, “Mn” , Mien, Myen, Red Dao, “Trai” , “X” , Yao, Yao Kimmien, Yao Ogang, Yu Mien)
  34. Jarai (Cho-Rai, Chor, Chrai, Djarai, Gia-Rai, Gio-Rai, Jorai, Mthur)
  35. Jeh (Die, Gie, Yeh)
  36. Katu, Eastern (High Katu)
  37. Katua (Ca Tua)
  38. Kayong (Ca Giong, Kagiuong, Katang)
  39. Khng (Bren, Hang, Khaang, Ksakautenh, Pouteng, Putenh, Quang Lam, Tay Hay, Tayhay, Teng, Theng, Xa, Xa Ai, Xa Bung, Xa Dang, Xa Don, Xa Hoc, X Khao, Xa Xua)
  40. Khao
  41. Khmer, Central (Cambodian, Cu Tho, Cur Cul, Kho Me, Khome, Krom, Viet Go Mien)
  42. Khmu (Cam Mu, Kha Cau, Khamu, Khomu, Kmhmu, Mun Xen, Xa Cau)
  43. Khua
  44. Kim Mun (Coc Mun, Dao Ao Dai, Dao Lam Dinh, Dao Quan Trang, Dao Thanh Y, Great Tunic Yao, Jinmen, Lan Ten, Lanten, Lantin, Lowland Yao, “Man Lan-Tien” , Mun, Red Trouser Yao)
  45. Koho (Caho, Coho, Kohor)
  46. Kucong (Cosung, Lahlu)
  47. Lachi (C Te, Cu-T, La Chi, Lach, Laji, Lati, Lipulio, Mia, Tai Lati, Y, Y P, Y Png, Y To)
  48. Lachi, White (Lipup, White Lachi)
  49. Laghuu (Laopa, X Ph)
  50. Laha (Khl, Khl Don, Khl Dung, Khl Phlao, Kl Dong, La Ha, La Ha Ung, Liik, X Chien, X Khao, X Lay)
  51. Lahu (Kaixien, Lahuna, Laku, Launa, Lohei, Mooso, Muhso, Mussar, Musso, Mussuh, Namen)
  52. L (Duon, Lue, Nhuon, Pai-I, Shui-Pai-I, Tai Lu)
  53. Maa (Chauma, Che Ma, Ma, Ma Krung, Ma Ngan, Ma To, Ma Xop, Maa’, Maaq)
  54. Maleng (Malang, Malieng)
  55. Mang (Ba’e, Chaman, L Vng, Manbu, Mang U, Nieng , X, X Mang, X )
  56. Mantsi (Black Lolo, Flowery Lolo, Lolo, Red Mantsi)
  57. Mnong, Central (Budang, Budong, Phanong, Pnong)
  58. Mnong, Eastern
  59. Mnong, Southern
  60. Monom (Bonom, Menam, Monam)
  61. Muong
  62. N-Meo
  63. Ngun (Ngouan)
  64. Nung (Bu-Nong, Highland Nung, Nong, Tai Nung, Tay, Ty Nng)
  65. O’du (’Iduh, Haat, Hat, Iduh, “Tay Hat”)
  66. Pa Di (Padi)
  67. Pacoh (Bo River Van Kieu, Paco, Pokoh)
  68. Pa-Hng (Baheng, Bahengmai, Pa Hng, P Hung, P Then, Paheng)
  69. Phu Thai (Phutai, Putai, Puthai, Puthay)
  70. Phula (Fu Khla, Phu Kha, Phu Khla, Phu La)
  71. Phuong (Phuang, Phuong Catang)
  72. Puoc (Kha Puhoc, Ksing Mul, Mun, Pua, Puhoc, Puok, Sing, Xin Mul, Xinh Mul, Xinh-Mun)
  73. Qabiao (Bendi Lolo, Ka Bao, Ka Biao, Laqua, Lolo, Pen Ti, Pu Po, Pubiao, Pupeo)
  74. Rade (De, E-De, Edeh, Raday, Rde, Rhade)
  75. Rengao (Ro-Ngao)
  76. Roglai, Cacgia (Ra-Glai)
  77. Roglai, Northern (Adlai, La-Oang, Noang, Ra-Glai, Radlai, Rang Glai, Rayglay)
  78. Roglai, Southern (Rai)
  79. Romam
  80. Sedang (Cadong, Dang, Hadang, Hdang, Hotea, Hoteang, Kmrang, Rotea, Roteang, Tang, Xa, Xodang)
  81. Sila (Sida)
  82. Sinicized Miao (Hmong Shua)
  83. Stieng, Budeh (Lower Stieng, Southern Stieng)
  84. Stieng, Bulo (Budp, Northern Stieng, Rangah, Upper Stieng, Xa-Dieng, Xtieng)
  85. Sui
  86. Tai Daeng (Daeng, Mc-Chu, Red Tai, Tai Deng, Tai Rouge, Ty-Mc-Chu, Thai Dang, Thai Do)
  87. Tai Dam (Black Tai, Tai Do, Tai Noir, Ty-Dam, Thi Den)
  88. Tai Do (Tay Muoi, Tay Quy Chau, Tay Yo, Tay-Jo)
  89. Tai Dn (Tai Blanc, Tai Kao, Tai Lai, Ty Khao, Thi Trng, White Tai)
  90. Tai Hang Tong (Hng Tong, Ty Mung)
  91. Tai Thanh (Tai Man Thanh, Ty Thanh, Thanh)
  92. Takua (Langya, Quang Tin Katu)
  93. Ta’oih, Upper (Kantua, T-Oy, Ta Hoi, T-Oi, Tau Oi, Toi-Oi)
  94. Ty (Ngan, Phen, T’o, Tai Tho, “Th” , Thu Lao)
  95. Ty Sa Pa (Tai Sa Pa)
  96. Ty Tac
  97. Tho (Cuoi, Cuoi Cham, Ho Muong Meridional, Keo)
  98. Thu Lao
  99. Todrah (Didra, Didrah, Kodra, Modra, Podra, Todr)
  100. Trieng (Dgih, Giang Ray, Gie-Trieng, Pin, Strieng, Ta-Rieng, Talieng, Tareh, Treng)
  101. Ts’n-Lao (Lao)
  102. Vietnamese (Annamese, Ching, Gin, Jing, Kinh, Viet)
  103. Zhuang, Dai (Thu Lao, Tu, Tuliao, Tuzu, Wen-Ma Southern Zhuang)
  104. Zhuang, Yang (Thu Lao, Tu, Tuliao, Tuzu, Wen-Ma Southern Zhuang)
  105. Zhuang, Yongnan (Long An, Long’an, Southern Zhuang, The Yongnan Vernacular of the Southern Dialect of the Zhuang Language, Zhuangyu nanbu fangyan Yongnan tuyu)
  106. Zhuang, Zuojiang (Nung Chao)

  Extinct languages :

  1. Tay Boi (Annamite French, Tay Boy, Vietnamese Pidgin French)

   

 • Vietnam / Việt Nam (all languages) [Show]

 • Cambodia/កម្ពុជា (all languages) [Show]

 • Hainan / 海南省 (all languages) [Show]

 • Map (all languages) [Show]

 • Language (all languages) [Show]

 • Linguistic (all languages) [Show]

   

 • Home | About the author |

  Muturzikin.com 2007

  All Rights Reserved - Tous Droits Rservs

  Cration et droit d'auteur - Copyright Creative Website

   

   

  Linguistic criteria, internal policy, terms of use, principal references and FAQ

  Bookmark and Share